RBO Groningen

Met het oog op snel veranderende marktomstandigheden, was een transitie nodig bij de organisatie en de medewerkers van RBO Groningen. Daartoe heeft Exxenta een meerdaagse training opgezet die ertoe heeft geleid dat er een pro-actievere houding is gerealiseerd bij de medewerkers. Er is een nieuwe organisatiecultuur gesmeed waarbij persoonlijkheidprofielen van elke collega een grote rol hebben gespeeld. Met een geheel nieuw strategisch marketingplan als uitkomst, kon RBO de toekomst met positieve blik ingaan.