Beeldenpark De Havixhorst

testimonialVoor de Stichting Beeldenpark De Havixhorst heeft Exxenta een strategisch traject opgezet om in korte tijd de horizon te verkennen tussen de verschillende belanghebbende partijen. Hieruit voortvloeiend is een strategische notitie opgesteld die als onderlegger diende voor een subsidie-aanvraag bij de Provincie Drenthe. In dit verslag leest u de ervaring van Sonja van der Meer - Hoofd Communicatie Stichting Het Drentse Landschap.