Ondernemingsraad Van der Heide

De ondernemingsraad van Van der Heide Bliksembeveiliging wilde -in haar nieuwe samenstelling- wel eens wat anders dan een standaard OR-training. Exxenta heeft hen tijdens een tweedaags traject op een inspirerende locatie begeleid om in versneld tempo elkaar écht te leren kennen en de positie als OR nóg verder te verstevigen. Gebruikmakend van "Het Kwaliteitenspel" kwamen thema's aan bod over elkaars rol die anders wellicht niet gauw zouden worden aangesneden.