Schildersbedrijf Loonstra - Dokkum

In december 2007 zijn wij, onder begeleiding van Exxenta, gestart met een oriëntatietraject voor ons schildersbedrijf. Het heeft ons doen inzien hoe wij meer focus kunnen aanbrengen in het omgaan met klanten en waar we écht rendement mee kunnen behalen. Een andere wijze van aansturing, besluitvorming en interne communicatie heeft er voor gezorgd dat ik zelf meer tijd vrij heb voor de langetermijn planning en belangrijke innovaties. Zo brengen wij dit jaar  een eigen kwaliteitsmerk verf op de markt met een uitgekiend Fries kleurenpalet! De uitgebreide financiële analyse die door Jurgen en Camiel onlangs is opgesteld heeft ons nu meer inzicht gegeven in de financiële parameters, waar wij de winst in de komende tijd nog verder mee kunnen opkrikken!

Onno Loonstra - directeur Schildersbedrijf Loonstra